Vanliga frågor om Hallands Matplats

Hallands Matsplats är en mötesplats för företagare inom livsmedelsbranschen som vill korta sin livsmedelskedja. Hallands Matplats för medlar kontakt mellan företagare och skapar möjligheter för mer lokal mat till halläningarna. 

På Hallands Matplats kan du annonsera ut produkter och tjänster som du vill erbjuda. Du kan även efterlysa produkter och tjänster som du är i behov av. Registrera dig på sidan och fyll uppgifterna för ditt företag. Skapa sedan annonser och erbjudanden. Ditt företag och dina annonser och/eller dina efterlysningar syns både tillsammans med din företagsprofil och på kartan.

I dagsläget är det kostnadsfritt att vara medlem och annonsera på Hallands Matplats. Hallands Matplats finansieras med stöd från Europeiska landsbygdsfonden för landsbygdsutveckling. Efter att projektet avslutats behöver vi söka annonsstöd eller mindre avgift för att kunna hantera webbhotell, domän etc.

Än så länge finns Hallands Matplats enbart i Halland. Om intresse finns är det enkelt att vidga området för möjliga medlemmar och annonser. Hör av dig till oss om du ser att det finns ett behov!

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som användare av Hallands Matplats, så som namn, företagsnamn, e-post, telefon, adress och plats. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig och möjliggöra Hallands Matplats funktioner.

Vi har fått dina uppgifter vid det tillfälle du väljer att registrera dig som användare på Hallands Matplats. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter för Hallands Matplats är Hushållningssällskapet Halland. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post infohalland@hushallningssallskapet.se. 

Hushållningssällskapet Halland utvecklar och driver Hallands Matplats. Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation som främjar och utvecklar landsbygdens näringar. Mer om Hushållningssällskapet hittar du på www.hushallningssallskapet.se.

Hushållningssällskapet Halland når du på 035-465 00. Kontaktpersoner för Hallands Matplats är Susanne Paulsson och Håkan Eriksson.

Stäng meny