Om Hallands Matplats

Hallands Matplats är en digital marknadsplats för företagare inom livsmedels- och restaurangbranschen. Här kan du annonsera ut eller söka efter olika typer av livsmedel men även behov som personal och kunskap. Hör av dig oss om du vill ha mer information.

Hallands Matplats är ett initiativ från livsmedelsföretagare i Halland som vill förenkla kontaktskapande mellan företagare i hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till konsumtion. Hallands Matplats drivs av Hushållningssällskapet Halland med stöd från Europeiska jordbruksfonden.

För mer information om initiativet, kontakta oss på infohalland@hushallningssallskapet.se

Stäng meny